Những câu hỏi thường gặp

Người mua cần tham khảo thông tin đổi trả hàng của Người bán được đăng tải trên website Sàn TMĐT Chợ Việt. Sàn TMĐT Chợ Việt có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Người mua hoặc Người bán/Nhà cung cấp khi có tranh chấp trong quá trình giao dịch nếu có phát sinh mâu thuẫn xảy ra sau khi giao hàng.

Người mua cần tham khảo thông tin đổi trả hàng của Người bán được đăng tải trên website Sàn TMĐT Chợ Việt. Sàn TMĐT Chợ Việt có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Người mua hoặc Người bán/Nhà cung cấp khi có tranh chấp trong quá trình giao dịch nếu có phát sinh mâu thuẫn xảy ra sau khi giao hàng.

Người mua đều có quyền chấm dứt giao dịch trước khi thực hiện thanh toán online. Nếu đơn hàng đã được thanh toán online thành công thì người mua không có quyền hủy đơn hàng.

Người mua đều có quyền chấm dứt giao dịch trước khi thực hiện thanh toán online. Nếu đơn hàng đã được thanh toán online thành công thì người mua không có quyền hủy đơn hàng.

G